วัฒนธรรมและการศึกษา

・บ้านเมืองสงบ ・ไม่มีความขัดแย้งทางศาสนา ・รักษาเวลา, รักษาสัญญา, รักษากฎ ・ทำงานเรียบร้อย ・มารยาทดี
・ใส่ใจจนถึงรายละเอียด ・อ่อนน้อมถ่อมตัว ・รักษาความสะอาด

ลักษณะนิสัยเฉพาะตัวของประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นเหล่านี้ ล้วนได้รับการปลูกฝังหยั่งรากลึกเป็นลักษณะเฉพาะตัว และเป็นการสะท้อนมาจากวัฒนธรรมและการศึกษาของญี่ปุ่น ซึ่งไม่ได้มีแต่ข้อดี แน่นอนว่าย่อมมีข้อเสียด้วยเช่นกัน
เรายังมีทัวร์ที่ให้สัมผัสประสบการณ์ได้ในระยะเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตคุณภาพสูง, วัฒนธรรมการชงชาที่ต้องบริการด้วยหัวใจ และวิถีแห่งนักรบซึ่งเริ่มต้นจากความมีมารยาท เป็นต้น
กรุณาสอบถามได้ตามอัธยาศัย

The tour was not found.
ツアーが見つかりませんでした。

However, you can organize your own tour. Please tell us about your desired tour.
Contact

しかし、貴方専用のツアーを組むことも可能です。
貴方のご要望のツアー内容をお教えいただければご提案します。
問合せ
もしくは地域や検索内容を変更することで見つかるかもしれません。

Home
Contact