การแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุ

 • ทัวร์เพื่อสุขภาพที่อุ่นใจได้ เพราะมีล่ามทางการแพทย์เดินทางไปด้วย
 • ทัวร์ดูงานตลาดผู้สูงอายุ (สถานดูแลผู้สูงอายุ, บริการดูแลผู้สูงอายุ, อุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆ เป็นต้น)
 • ขอเชิญเข้ารับบริการทางการแพทย์แบบป้องกันซึ่งญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพร่างกาย, การตรวจสมอง, การตรวจหามะเร็ง พร้อมด้วยล่ามเฉพาะทางด้านการแพทย์ กรณีที่ทราบผลการตรวจหลังจากกลับประเทศ จะจัดส่งผลการตรวจฉบับแปลให้ทางไปรษณีย์
  นอกจากนั้น ยังจัดทัวร์เพื่อสุขภาพตามความต้องการของลูกค้า เช่น ด้านความงาม หรือการบำบัดโรคด้วยน้ำพุร้อนอนเซ็น กรุณาสำรองที่หรือติดต่อสอบถามล่วงหน้า 4 สัปดาห์ เนื่องจากขึ้นอยู่กับคิวของสถาบันทางการแพทย์
  ในส่วนของทัวร์ดูแลผู้สูงอายุ เป็นทัวร์ที่พาชมสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจในตลาดผู้สูงอายุของญี่ปุ่น

  List of การแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุ

  1-10 of 12 Tours shown

  การแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุ
  ตรวจสุขภาพก่อนเกิดโรคและจังหวัดซะงะอุเรชิโนะออนเซ็น

  ตรวจสุขภาพก่อนเกิดโรค เพื่อให้เข้าใจว่าจะป่วยได้ง่ายมากน้อยเพียงใด

  2 ~ 25
  Ask for Price
  การแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุ
  ตรวจมะเร็งและจังหวัดซะงะอุเรชิโนะออนเซ็น

  ว่ากันว่าโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้จากการตรวจหาและรักษาโรคมะเร็งที่รักษายาก

  2 ~ 25
  Ask for Price
  การแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุ
  ตรวจอัลไซเมอร์และมะเร็งและจังหวัดซะงะอุเรชิโนะออนเซ็น

  ตรวจหาโรคอัลไซเมอร์และมะเร็งด้วย MiRTeL Test

  2 ~ 25
  Ask for Price
  การแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุ
  ตรวจสุขภาพร่างกายและการตรวจนรีเวชและจังหวัดซะงะอุเรชิโนะออนเซ็น

  นอกเหนือจากการตรวจสุขภาพอย่างละเอียดแล้ว ยังมีคอร์สสำหรับสุภาพสตรีที่เพิ่มการตรวจนรีเวช

  2 ~ 25
  Ask for Price
  การแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุ
  ตรวจสุขภาพก่อนเกิดโรคและเบปปุออนเซน

  ตรวจสุขภาพก่อนเกิดโรค เพื่อให้เข้าใจว่าจะป่วยได้ง่ายมากน้อยเพียงใด

  2 ~ 25
  Ask for Price
  การแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุ
  ตรวจมะเร็งและเบปปุออนเซน

  ว่ากันว่าโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้จากการตรวจหาและรักษาโรคมะเร็งที่รักษายาก

  2 ~ 25
  Ask for Price
  การแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุ
  ตรวจอัลไซเมอร์และมะเร็งและเบปปุออนเซน

  ตรวจหาโรคอัลไซเมอร์และมะเร็งด้วย MiRTeL Test

  2 ~ 25
  Ask for Price
  การแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุ
  ตรวจสุขภาพร่างกายและการตรวจนรีเวชและเบปปุออนเซน

  นอกเหนือจากการตรวจสุขภาพอย่างละเอียดแล้ว ยังมีคอร์สสำหรับสุภาพสตรีที่เพิ่มการตรวจนรีเวช

  2 ~ 25
  Ask for Price
  การแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุ
  ตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจสมองและจังหวัดซะงะอุเรชิโนะออนเซ็น

  นอกเหนือจากการตรวจสุขภาพร่างกายแล้ว ยังเป็นคอร์สที่เพิ่มการอัลตราซาวนด์หลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ

  2 ~ 25
  Ask for Price
  การแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุ
  ตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจสมองและเบปปุออนเซน

  นอกเหนือจากการตรวจสุขภาพร่างกายแล้ว ยังเป็นคอร์สที่เพิ่มการอัลตราซาวนด์หลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ

  2 ~ 25
  Ask for Price

  Contact