สิ่งแวดล้อม

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม = ลดต้นทุน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ญี่ปุ่นขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศกำหนดขึ้นเป็นมาตรฐานที่เข้มงวด เป็นผลลัพธ์ให้บริษัทญี่ปุ่นได้มาซึ่งเทคโนโลยีและความสามารถในการแข่งขันชั้นยอด
และบริษัทญี่ปุ่นยังพิสูจน์แล้วว่ามาตรการด้านสิ่งแวดล้อมไม่จำเป็นต้องเป็นแค่การเสียค่าใช้จ่ายอย่างเดียว สัมมนาที่พวกเราจัดขึ้นจะได้รับการบรรยายจากที่ปรึกษาด้วยมุมมองแห่งการปรับปรุง และเรียนรู้การบริหารธุรกิจจากกรณีศึกษาเหล่านี้
เราเชื่อว่าประสบการณ์และเทคโนโลยีของพวกเราจะช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไร้พรมแดนได้

The tour was not found.
ツアーが見つかりませんでした。

However, you can organize your own tour. Please tell us about your desired tour.
Contact

しかし、貴方専用のツアーを組むことも可能です。
貴方のご要望のツアー内容をお教えいただければご提案します。
問合せ
もしくは地域や検索内容を変更することで見つかるかもしれません。

Home
Contact