เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหาร

 • เรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ของญี่ปุ่น
 • เรียนรู้เกี่ยวกับโรงงานและร้านค้าผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ใช้คน, ใช้หุ่นยนต์ในการปฏิบัติงาน
 • เรียนรู้เรื่องการจัดการของกิจการเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์อาหาร
 • “อาหาร” ที่ “ผลิตในประเทศญี่ปุ่น” นั้นได้รับการประเมินว่าปลอดภัย, วางใจได้, คุณภาพสูง นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสทางธุรกิจ สำหรับ “อุตสาหกรรมการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร” ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับผู้บริโภค ด้วยการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

  The tour was not found.
  ツアーが見つかりませんでした。

  However, you can organize your own tour. Please tell us about your desired tour.
  Contact

  しかし、貴方専用のツアーを組むことも可能です。
  貴方のご要望のツアー内容をお教えいただければご提案します。
  問合せ
  もしくは地域や検索内容を変更することで見つかるかもしれません。

  Home
  Contact