Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm

 • Học tập về nông nghiệp hữu cơ Nhật Bản
 • Tìm hiểu về các nhà máy và cửa hàng thực phẩm áp dụng tự động hóa, robot
 • Học cách quản lý các công ty nông nghiệp và thực phẩm
 • Thực phẩm “Made in Japan” được đánh giá là an toàn, mang lại an tâm và chất lượng cao. Ngoài ra, trong ngành nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, việc trực tiếp kết nối với người tiêu dùng, đáp ứng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) cũng là một cơ hội kinh doanh.

  List of Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm

  1-10 of 13 Tours shown

  Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm
  Tour 1 ngày đào tạo doanh nghiệp hữu cơ in Tokyo

  Học viên sẽ nghiên cứu về nuôi trồng hữu cơ tổng thể thông qua các bài giảng chất lượng cao bao gồm cả lý thuyết lẫn thực tế.

  5 ~ 25
  Starting from ¥ 12000
  Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm
  Tour 1 ngày đào tạo doanh nghiệp hữu cơ in Kagoshima

  Học viên sẽ nghiên cứu về nuôi trồng hữu cơ tổng thể thông qua các bài giảng chất lượng cao bao gồm cả lý thuyết lẫn thực tế.

  5 ~ 25
  Starting from ¥ 12000
  Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm
  Tour 1 ngày đào tạo doanh nghiệp hữu cơ in Hokkaido

  Học viên sẽ nghiên cứu về nuôi trồng hữu cơ tổng thể thông qua các bài giảng chất lượng cao bao gồm cả lý thuyết lẫn thực tế.

  5 ~ 25
  Starting from ¥ 12000
  Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm
  Tour 1 ngày đào tạo doanh nghiệp hữu cơ in Fukuoka

  Học viên sẽ nghiên cứu về nuôi trồng hữu cơ tổng thể thông qua các bài giảng chất lượng cao bao gồm cả lý thuyết lẫn thực tế.

  5 ~ 25
  Starting from ¥ 12000
  Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm
  Tour 1 ngày đào tạo doanh nghiệp hữu cơ in Tochigi

  Học viên sẽ nghiên cứu về nuôi trồng hữu cơ tổng thể thông qua các bài giảng chất lượng cao bao gồm cả lý thuyết lẫn thực tế.

  5 ~ 25
  Starting from ¥ 12000
  Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm
  Tour 1 ngày đào tạo doanh nghiệp hữu cơ in Oita

  Học viên sẽ nghiên cứu về nuôi trồng hữu cơ tổng thể thông qua các bài giảng chất lượng cao bao gồm cả lý thuyết lẫn thực tế.

  5 ~ 25
  Starting from ¥ 12000
  Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm
  Tour 1 ngày đào tạo doanh nghiệp hữu cơ in Kyoto

  Học viên sẽ nghiên cứu về nuôi trồng hữu cơ tổng thể thông qua các bài giảng chất lượng cao bao gồm cả lý thuyết lẫn thực tế.

  5 ~ 25
  Starting from ¥ 12000
  Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm
  Tìm hiểu chế biến thực phẩm an toàn – an tâm và KAIZEN in Tokyo

  Tìm hiểu KAIZEN (cải tiến nhà máy theo phương thức sản xuất TPS Toyota) dưới sự hướng dẫn của chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm

  10 ~ 30
  Starting from ¥ 230000
  Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩmTPS (Kaizen)
  Tìm hiểu chế biến thực phẩm an toàn – an tâm và KAIZEN in Hokkaido

  Tìm hiểu KAIZEN (cải tiến nhà máy theo phương thức sản xuất TPS Toyota) dưới sự hướng dẫn của chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm

  10 ~ 30
  Ask for Price
  Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm
  Phong cách kinh doanh mới của nông nghiệp in Tokyo

  Các vấn đề ngành nông nghiệp đang đối mặt phổ biến trên thế giới thì có rất nhiều

  10 ~ 30
  Starting from ¥ 200000

  News Topics

  22/07/2019
  TUẦN THIẾT KẾ ASAHIKAWA TUẦN 2019

  Thành phố Asahikawa là một thị trấn của đồ nội thất đồ gỗ nổi tiếng. "ASAHIKAWA DESIGN AWEEK",This is a w…

  Contact

  Facebook

  Linkedin

  JP Expert Learn Japanese culture & technology

  Contact