Oita

Là nơi chiếm khoảng 10% tài nguyên địa nhiệt của thế giới tồn tại ở Nhật Bản và lớn thứ ba trên thế giới. Quận Oita- địa điểm Onsen số 1 của Nhật Bản, bạn không chỉ thấy việc sử dụng phát điện địa nhiệt bằng cách sử dụng suối nước nóng, mà còn có thể tận hưởng suối nước nóng đặc biệt màu xanh và đỏ.

location of Oita
Oita

Popular Posts

JP Expert Learn Japanese culture & technology