Môi trường

Biện pháp môi trường = giảm giá & tăng tính cạnh tranh
Nhật Bản không có tài nguyên. Chính vì vậy, các biện pháp môi trường của nhà nước là những tiêu chuẩn khắt khe. Nhờ đó các doanh nghiệp Nhật Bản có thể đạt được công nghệ và năng lực cạnh tranh tuyệt vời. Ngoài ra, các doanh nghiệp Nhật Bản đã chứng minh rằng các biện pháp môi trường không chỉ là việc tốn kém chi phí. Trong hội thảo môi trường được tổ chức của chúng tôi, các chuyên gia sẽ giải thích những trường hợp điền hình từ quan điểm của cải tiến và của quản trị kinh doanh.
Chúng tôi rất hạnh phúc vì những kinh nghiệm và công nghệ của chúng tôi có thể đóng góp cho những vấn đề về môi trường không giới hạn.

JP Expert Learn Japanese culture & technology