Triển lãm & Hội thảo

Tour Triển lãm=Buổi triển lãm×Hội thảo×TPS×Tham quan

Là tour kết hợp các sự kiện triển lãm được tổ chức ở Nhật Bản, các buổi hội thảo, TPS.Tokyo là nơi sẽ các buổi triển lãm được tổ chức nhiều nhất, bên cạnh đó chúng tôi cũng sẽ giới thiệu về những sự kiện độc đáo, những lễ hội được tổ chức ở địa phương.Trong các buổi hội thảo, chuyên gia tư vấn sẽ đưa ra những chủ đề trọng yếu tới khách hàng .Thông qua các buổi triển lãm, hội thảo và các tour tham quan văn hóa bạn có thể hiểu sâu sắc hơn về những bí quyết, kĩ thuật của Nhật Bản trong mỗi chủ đề.

JP Expert Learn Japanese culture & technology