News Topics

All Posts

TUẦN THIẾT KẾ ASAHIKAWA TUẦN 2019

Thành phố Asahikawa là một thị trấn của đồ nội thất đồ gỗ nổi tiếng.
"ASAHIKAWA DESIGN AWEEK",This is a wood furniture exhibition held in Asahikawa, Hokkaido.

  • Open Factory
  • This year, we are pleased to welcome Gwenael Nicolas, a French designer who has been involved in space design for Dolce&Gabbana, Moncler, Swarovski and many other global brands.

Chuyến tham quan tuyệt vời với "ASAHIKAWA THIẾT KẾ TUẦN 2020"

Có rất nhiều lợi ích khi tham gia Tuần lễ Thiết kế Asahikawa trong chuyến đi JPEXPERT.

  • Tham quan nhà máy dành riêng
  • tham quan nhà máy để tìm hiểu về các kỹ thuật sản xuất của các nhà máy tuyệt vời của Nhật Bản như KAIZEN và an toàn và sức khỏe.
  • Tham quan ở Hokkaido
  • Cuộc họp trao đổi với các nhà quản lý của các công ty nội thất
  • Tất cả các thông dịch viên bao gồm trong các tour du lịch

News Topics

22/07/2019
TUẦN THIẾT KẾ ASAHIKAWA TUẦN 2019

Thành phố Asahikawa là một thị trấn của đồ nội thất đồ gỗ nổi tiếng. "ASAHIKAWA DESIGN AWEEK",This is a w…

Contact

Facebook

Linkedin

JP Expert Learn Japanese culture & technology

Contact