TPS (Kaizen)

TPS luôn theo đuổi tinh thần triệt để loại bỏ lãng phí, tìm kiếm phương thức sản xuất hợp lý nhất.
Tại trung tâm đào tạo của chúng tôi, các bạn có thể học hỏi bằng cách trải nghiệm TPS (Hệ thống cải tiến Toyota) dưới sự hướng dẫn từ một chuyên gia cấp cao đến từ Tập đoàn Toyota.
TPS mang đến hiệu quả trong các ngành công nghiệp khác nhau, dù là ngành dịch vụ cũng như ngành sản xuất đều có thể triển khai mạnh mẽ.

List of TPS (Kaizen)

1-10 of 11 Tours shown

TPS (Kaizen)
Lễ hội nhà máy ở Tsubame sanjo tại Niigata

Nhằm cải thiện quản lý, chúng tasẽ thăm các công ty -nhà sản xuấtphát triển từ 1 doanh nghiệp có kỹ thuật cao nhưng chỉ sản xuất linh kiện phụ trong thời gian dài -đã phát triển thành công từ khi bắt đầu khởi nghiệp cho đến khi phát triển sản phẩm và bán hàng.

20 ~ 30
Ask for Price
TPS (Kaizen)
TPS TRANING in Kagoshima

Về TPS (Phương thức cải tiến của Toyota) đây là một chuyến tham quan đào tạo hướng đến đối tượng muốn hiểu rõ về bản chất và mong muốn triển khai thực tiễn .

10 ~ 40
Ask for Price
TPS (Kaizen)
TPS TRANING in Kyoto

Về TPS (Phương thức cải tiến của Toyota) đây là một chuyến tham quan đào tạo hướng đến đối tượng muốn hiểu rõ về bản chất và mong muốn triển khai thực tiễn .

10 ~ 40
Ask for Price
TPS (Kaizen)
TPS TRANING in Okinawa

Về TPS (Phương thức cải tiến của Toyota) đây là một chuyến tham quan đào tạo hướng đến đối tượng muốn hiểu rõ về bản chất và mong muốn triển khai thực tiễn .

10 ~ 40
Ask for Price
TPS (Kaizen)
TPS TRANING in Aichi

Về TPS (Phương thức cải tiến của Toyota) đây là một chuyến tham quan đào tạo hướng đến đối tượng muốn hiểu rõ về bản chất và mong muốn triển khai thực tiễn .

10 ~ 40
Ask for Price
TPS (Kaizen)
TPS TRANING in Hokkaido

Về TPS (Phương thức cải tiến của Toyota) đây là một chuyến tham quan đào tạo hướng đến đối tượng muốn hiểu rõ về bản chất và mong muốn triển khai thực tiễn .

10 ~ 40
Ask for Price
TPS (Kaizen)
TPS TRANING in Osaka

Về TPS (Phương thức cải tiến của Toyota) đây là một chuyến tham quan đào tạo hướng đến đối tượng muốn hiểu rõ về bản chất và mong muốn triển khai thực tiễn .

10 ~ 40
Ask for Price
TPS (Kaizen)
TPS TRANING in Fukuoka

Về TPS (Phương thức cải tiến của Toyota) đây là một chuyến tham quan đào tạo hướng đến đối tượng muốn hiểu rõ về bản chất và mong muốn triển khai thực tiễn .

10 ~ 40
Ask for Price
TPS (Kaizen)
TPS TRANING in Tochigi

Về TPS (Phương thức cải tiến của Toyota) đây là một chuyến tham quan đào tạo hướng đến đối tượng muốn hiểu rõ về bản chất và mong muốn triển khai thực tiễn .

10 ~ 40
Ask for Price
Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩmTPS (Kaizen)
Tìm hiểu chế biến thực phẩm an toàn – an tâm và KAIZEN in Hokkaido

Tìm hiểu KAIZEN (cải tiến nhà máy theo phương thức sản xuất TPS Toyota) dưới sự hướng dẫn của chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm

10 ~ 30
Ask for Price

JP Expert Learn Japanese culture & technology