Ngư nghiệp

Đó là một tour đào tạo nghề cá. Nghề cá của Nhật Bản đã thay đổi từ “kéo theo nghề cá” sang “nghề cá đang phát triển”. “Nuôi trồng = nuôi trồng thủy sản” có lợi thế là cá tương đối đắt tiền có thể được nuôi và sản xuất một cách có hệ thống, và thu nhập của họ có thể được ổn định. Ngoài ra, sự cải thiện đang tiến triển nhờ IOT của ngành thủy sản.

 • Cải thiện nghề cá chống lại sự thay đổi của môi trường tự nhiên
 • Cải thiện sản xuất cá hồi
 • Cảng cá Sakai, cải thiện quản lý từ sản xuất đến chế biến và bán hàng
 • ツアーが見つかりませんでした。

  ご希望の条件でお探しのツアーは現在見つかりませんでした。条件を変更して再度検索してください。

  Home

  News Topics

  22/07/2019
  TUẦN THIẾT KẾ ASAHIKAWA TUẦN 2019

  Thành phố Asahikawa là một thị trấn của đồ nội thất đồ gỗ nổi tiếng. "ASAHIKAWA DESIGN AWEEK",This is a w…

  Contact

  JP Expert Learn Japanese culture & technology