นิทรรศการและสัมมนา

ทัวร์นิทรรศการ = นิทรรศการ x สัมมนา x TPS x ทัศนศึกษา

ทัวร์ที่รวมอีเวนต์ต่างๆ นิทรรศการ และการสัมมนาที่จัดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และ TPS เข้าไว้ด้วยกัน
นิทรรศการถูกจัดขึ้นมากที่สุดที่โตเกียวก็จริง แต่นอกเหนือจากนี้เราจะแนะนำอีเวนต์และเทศกาลที่มีความเฉพาะตัว ซึ่งได้รับการจัดขึ้นในจังหวัดอื่นๆ ด้วย การสัมมนาจะได้รับการเสนอหัวข้อที่สำคัญต่อลูกค้าโดยที่ปรึกษา สามารถทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเรื่องเทคโนโลยีและองค์ความรู้ของญี่ปุ่นในด้านต่างๆ ได้จากทัวร์ ซึ่งรวมเอานิทรรศการ การสัมมนา และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน

The tour was not found.
ツアーが見つかりませんでした。

However, you can organize your own tour. Please tell us about your desired tour.
Contact

しかし、貴方専用のツアーを組むことも可能です。
貴方のご要望のツアー内容をお教えいただければご提案します。
問合せ
もしくは地域や検索内容を変更することで見つかるかもしれません。

Home
Contact