Kagoshima

จังหวัดคะโงะชิมะ ตั้งอยู่ทางคิวชูตอนใต้ เกาะซากุระจิมะซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิท ทำให้มองเห็นได้ถึงควันที่พวยพุ่งขึ้นมา และจังหวัดคะโงะชิมะยังมีอนเซ็นกว่า 100 แห่ง จึงเต็มไปด้วนเสน่ห์แห่งอนเซ็น เช่น อนเซ็นอบทรายร้อนที่ชายหาด, คิริชิมะอนเซ็นที่มีตำนานเทพเจ้าปรากฎตัวลงมา, อนเซ็นฮินาตะยามะ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค
นอกจากนั้นยังสามารถชมวัฒนธรรมซามูไรของญี่ปุ่นได้อีกด้วย เช่น หมู่บ้านซามูไรชิรัน, สวนญี่ปุ่นตระกูลชิมัตสึ
ในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังเกาะที่ห่างออกไป เช่น เกาะยะคุชิมะหรือเกาะอามามิโอชิมะ โดยเรือหรือเครื่องบิน

location of Kagoshima
Contact