แนวทางการจัดการกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการผลิต (แนวทาง GAP) ณ คะโงะชิมะ (เมษายนถึงพฤศจิกายน)

Overview

Good Aquaculture Practice method (hereinafter referred to as “GAP method”) is a set of management method that aquaculture companies arrange points of management by themselves for the purpose of securing food safety of aquaculture marine products. Those management points are put into practice, recorded, and checked/evaluated for improvement of aquaculture production.

  • Seminar: Introduction of GAP method
  • Visit: The high-class fish, Kampachi fish-farm
Recommended for people like this
  • Fisherman,Fishery union
  • Those interested in marine ecosystems
Click here for the booking and inquiry about the tour.
Book this tour Inquire about this tour

If you are in a hurry, please call us. +81 03-5783-3571 Open 08:30 - 17:30
Except for Saturday, Sunday, holidays, Year-End and New-Year holidays

Options


การรับที่สนามบิน

เราสามารถจัดบริการรถรับส่งจากสนามบินไปยังโรงแรมของคุณ
โปรดตรวจสอบรายการที่อยู่ในตัวเลือกการขนส่งในหน้าการสำรองที่พักหรือที่สอบถาม


Upgrade Hotel

If you wish to upgrade, change to Japanese-style Ryokan, or add a hotel.
Please inform us at the time of booking or inquiring.


location of Kagoshima
Destination

Kagoshima

จังหวัดคะโงะชิมะ ตั้งอยู่ทางคิวชูตอนใต้ เกาะซากุระจิมะซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิท ทำให้มองเห็นได้ถึงควันที่พวยพุ่งขึ้นมา และจังหวัดคะโงะชิมะยังมีอนเซ็นกว่า 100 แห่ง จึงเต็มไปด้วนเสน่ห์แห่งอนเซ็น เช่น อนเซ็นอบทรายร้อนที่ชายหาด, คิริชิมะอนเซ็นที่มีตำนานเทพเจ้าปรากฎตัวลงมา, อนเซ็นฮินาตะยามะ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค
นอกจากนั้นยังสามารถชมวัฒนธรรมซามูไรของญี่ปุ่นได้อีกด้วย เช่น หมู่บ้านซามูไรชิรัน, สวนญี่ปุ่นตระกูลชิมัตสึ
ในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังเกาะที่ห่างออกไป เช่น เกาะยะคุชิมะหรือเกาะอามามิโอชิมะ โดยเรือหรือเครื่องบิน

Reviews


Kushiro wetlands should be seen absolutely
Fisherman
Indonesia 12 people

Kushiro Marsh was wonderful, and Kushiro Port was a wonderful port that was systematized. The hotel was also clean and comfortable.


Aquaculture technology
Fisherman
tiwan 18 people

The water treatment technology of the farm was helpful. It is an effective way to prevent the occurrence of illness.


High-class aquaculture in Kagoshima Prefecture
Fishery union
Thailand 25 people

Japanese cultured fish are marketed at a higher price than natural fish. I also studied the technology to deliver high value-added fish fresh and delicious.


Click here for the booking and inquiry about the tour.
Book this tour Inquire about this tour

If you are in a hurry, please call us. +81 03-5783-3571 Open 08:30 - 17:30
Except for Saturday, Sunday, holidays, Year-End and New-Year holidays

INTRODUCE

Our Company

Our company is a travel agency operated by a consulting company mainly for manufacturers.
We can introduce companies with Japan proud true high technologies that ordinary travel agencies cannot.

Please feel free to contact us.

Experienced consultants

Experienced
consultants

TPS training center. Toyota production system

TPS training center
Toyota production system

Reliable Business Background

Reliable Business
Background

Accept customers from all over the world

Accept customers
from all over the world

JP Expert Learn Japanese culture & technology

Contact