Hỏi thăm

Lựa chọn tour

Yêu cầu (hoàn thành)
Starting from Ask for Price

Sau khi điền đơn này, một chuyên gia từ JP Expert sẽ liên lạc sớm với nhiều thông tin hơn về việc hoàn thành Y Đặt phòng của bạn

Tin nhắn của bạn đã được gửi!

Chúng tôi đã nhận được yêu cầu của bạn về tour du lịch.
Chúng tôi sẽ trả lời bạn sau khi chúng tôi kiểm tra chi tiết yêu cầu.

Nếu bạn đang vội vàng, xin vui lòng gọi cho chúng tôi.

+81 03-5783-3571

Mở cửa 08:30-17:30
Ngoại trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, cuối năm và ngày lễ năm mới

News Topics

22/07/2019
TUẦN THIẾT KẾ ASAHIKAWA TUẦN 2019

Thành phố Asahikawa là một thị trấn của đồ nội thất đồ gỗ nổi tiếng. "ASAHIKAWA DESIGN AWEEK",This is a w…

Contact

Facebook

Linkedin

JP Expert Learn Japanese culture & technology

Contact